Lista organizacija

Naziv organizacijesort ascending Grad Web stranica Email Telefon
Sigurna kuća Pančevo pri Centru za socijalni rad "Solidarnost"- Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - Pančevo Pančevo http://www.sigurnakucapancevo.rs skpa2012@yahoo.com
0800 100 113
Savetovalište protiv nasilja u porodici - Beograd Beograd http://www.sigurnakuca-beograd.com savet@eunet.rs
011 3291 440
,
0800 011 011
,
011 2441 521
,
Telefon dostupan van radnog vremena je
062 304 560
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar Novi Pazar http://www.san-odbor.org sanodbor91@gmail.com
020 323 011
Romski centar za žene i decu Daje Beograd http://www.romadaje.org nadadjurickovic@gmail.com
Mobilni 1
063 340 365
,
Mobilni 2
060 1318 355
,
011 3987 898
Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova Beograd http://www.ramrrs.gov.rs kabinet@ramrrs.gov.rs
011 3131 418
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu- Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Beograd http://www.prvo.os.jt.rs sluzbazainformisanje@prvo.os.jt.rs
011 6354 447
Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad - Priboj Priboj http://www.csrpb.rs centarpriboj@opentelekom.rs
033 2452 253
Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - Leskovac Leskovac leskovac.csr@minrzs.gov.rs
064 8986 697
Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece Beograd prihvatiliste@czodo.rs
011/3970 749
Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd http://www.pravnifakultet.rs pravna.klinika@pravnifakultet.rs
011 2095 501
Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman Novi Sad http://www.ombudsmanapv.org office@ombudsmanapv.org
021 4874 144
Opšta bolnica Sremska Mitrovica (Centar za žrtve seksualnog nasilja) Sremska Mitrovica http://www.obsm.rs/ info@obsm.rs
0800 10 10 10
Opšta bolnica Sombor (Centar za žrtve seksualnog nasilja) Sombor http://www.bolnicasombor.org.rs/ uprava@bolnicasombor.org.rs
025 467 777
,
0800 10 10 10
Opšta bolnica Kikinda (Centar za žrtve seksualnog nasilja) Kikinda http://www.obki.rs/ podrska1@mts.rs
0800 10 10 10
Odbor za ljudska prava Vranje Vranje http://www.hrcvr.org sosvranje@hrcvr.org
besplatna linija
0800 001 017
Odbor za ljudska prava Niš Niš http://www.chrin.org.rs office@chrin.org.rs
0800 008 007
,
018 526 232
Odbor za ljudska prava Negotina Negotin http://www.chris-negotin.org office.negotin@chris-network.org
019 541 955
,
0800 008 007
Odbor za ljudska prava Leskovac Leskovac http://www.humanrightsle.org.rs nesic@eunet.rs, doci@eunet.rs
016 215 922
Oaza Sigurnosti Kragujevac http://www.oazasigurnosti.rs info@oazasigurnosti.rs
063 1029 833
NVO Ženska alternativa Sombor Sombor http://www.zenskaalternativa.org sossombor@gmail.com
025 417 321
NVO Atina Beograd http://www.atina.org.rs office@atina.org.rs
061 6384 071
Novosadski humanitarni centar - Psihološko savetovalište Novi Sad http://www.nshc.org.rs savetovaliste.nshc@gmail.com
063 694 677
Nacionalna dečija linija Srbije - NADEL / Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Srbija http://www.nadel-decijalinija.org
116 111
Međunarodna mreža pomoći IAN Beograd http://www.ian.org.rs office@ian.org.rs, crtv@ian.org.rs
011 3660 408
,
011 4039340
Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM Beograd http://www.yucom.org.rs office@yucom.org.rs
011 3344 235

Pages