O nama

Victim Support Europe (VSE) je vodeća europska krovna organizacija koja zagovara prava za sve žrtve kriminalnih djela bez obzira na vrstu zločina i bez obzira na to tko je žrtva. VSE predstavlja 46 nacionalnih organizacija članica u 27 zemalja, koje pružaju usluge podrške i informiranja za više od 2 milijuna ljudi pogođenih zločinima svake godine. Osnovana 1990. godine, već više od 25 godina VSE radi na izgradnji Europe i svijeta u kojem sve žrtve imaju snažna prava i usluge, bez obzira prijavljuju li zločin ili ne. Našu misiju  pokušavamo ostavriti kroz zagovaranje unapređenja EU i međunarodnih zakona, kroz istraživanje i razvoj znanja i kroz izgradnju kapaciteta na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Viktimološko Društvo Srbije je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

The Multi Donor Trust Fund for Justice Sector Support (MDTF-JSS) (MDTF-JSS) ima za cilj jačanje kapaciteta pravosudnog sektora Republike Srbije kako bi olakšao integraciju u Europsku uniju. Time MDTF-JSS poboljšava učinkovitost pomoći i koordinaciju donatora u cijelom sektoru kroz provedbu koordiniranog programa rada koji se financira iz udruženih doprinosa srbijanskih razvojnih partnera