Ženski istraživački centar

Misija: 

Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju je autonomna i neprofitna nevladina organizacija, osnovana decembra 1997. godine u Nišu, na bazi dobrovoljnog udruživanja građanki i građana. Ima status udruženja građana i registrovano je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sekretarijat u Nišu, rešenjem br. 212-170/97 od 11.12.2007. godine.

Rad u organizaciji je volonterski, kolektivan, javan i bazira se na feminističkim principima solidarnosti, poverenja, tolerancije i dijaloga.

Misija Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju jeste promovisanje rodne ravnopravnosti i poboljšanje društvenog položaja žena.

Adresa: 
Zetska 6
Niš
Telefon: 
fiksni
+381 18 4235 786
mobilni
+381 63 8262 751
Email: 
ziceknis [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima 09.30 do 15.00h
Lokacija: