Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti

Misija: 

Prinudne migracije i ljudska prava, razvoj građanskog društva, društveno angažovanje marginalizovanih i ugroženih grupa kao i smanjenje siromaštva.

Ko može da se obrati: 

Izbeglice, interno raseljena lica, migranti, tražioci azila, bez obzira na pol i starost
Žrtve povrede prava na imovinu, na dom, diskriminacije u vezi sa ovim pravima

Šta nude: 

Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila

Adresa: 
Bulevar Despota Stefana 53,
11000 Beograd
Email: 
bcm_bgd [at] yahoo.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 09.00 do 17.00 časova
Lokacija: