Centar za individualni razvoj i unapređenje društva – PSIHOZON

Misija: 

Pružanje podrške razvoju pojedinaca/-ki (posebno ranjivih i marginalizovanih: deca i mladi, žene, osobe sa iskustvom nasilja, osobe sa invaliditetom, stari, socijalno ugroženi/isključeni, osobe lečene od teških bolesti, deca/mladi bez roditeljskog staranja, pripadnici etničkih i drugih vulnerabilnih grupa itd.) i društva u celini, odnosno, u oblasti afirmacije zdravih, pozitivnih životnih stilova, aktivnosti i vrednosti, kao i očuvanja, zaštite i unapređenja psihofizičkog zdravlja i kvaliteta života pojedinaca/-ki, društvenih grupa, posebno ranjivih i marginalizovanih, težeći stvaranju jednakih šansi za sve, tj. stvaranju uslova za psihološki individualni rast i razvoj ljudskih potencijala i mogućnosti svakog čoveka, pa samim tim i za unapređenje društva.

Adresa: 
Konjovićeva 1
25000 Sombor
Telefon: 
064 538 3 438
Email: 
psihozonsombor [at] yahoo.com
Lokacija: