Centar za prava žena Vršac

Misija: 

Verujemo u život bez nasilja, u rodna, socijalna i lična prava žena i dece

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve vršnjačkog nasilja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom

Adresa: 
Mihajla Pupina 36a,
26300 Vršac
Telefon: 
069 3696 930
Email: 
centarvrsac [at] yahoo.com
Radno vreme: 
Radnim danima 15.00 do 20.00 časova
Lokacija: