Centar za socijalni rad Ćićevac

Adresa: 
Svetog Save br. 19,
Ćićevac
Telefon: 
037 811 361
Email: 
cicevac.csr [at] gmail.com
cicevac.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: