Centar za socijalni rad Ćuprija

Adresa: 
Cara Lazara br.89,
Ćuprija
Telefon: 
035 8470 533
Email: 
csrcu [at] ptt.rs
cuprija.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: