Centar za socijalni rad Čačak

Adresa: 
Kneza Miloša br.1,
Čačak
Telefon: 
032 223 358
Email: 
csrcacak [at] gmail.com
cacak.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: