Centar za socijalni rad Šabac

Adresa: 
Mačvanska br.76,
Šabac
Telefon: 
015 344 458
Email: 
sabac.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: