Centar za socijalni rad Šid

Adresa: 
Laze Kostića br.1,
Šid
Telefon: 
022 712 823
Email: 
centarsid [at] gmail.com
sid.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: