Centar za socijalni rad Alibunar

Adresa: 
Save Munćana br.3,
Alibunar
Telefon: 
013 641 167
Email: 
alibunar.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: