Centar za socijalni rad Babušnica

Adresa: 
Paše Ivkovića br.26,
Babušnica
Telefon: 
010 385 260
Email: 
csrbabusnica [at] hotmail.com
babusnica.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: