Centar za socijalni rad Bogatić

Adresa: 
Janka Veselinovića br.4
Bogatić
Telefon: 
015 7786 223
Email: 
bogatic.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: