Centar za socijalni rad Malo Crniće

Adresa: 
Malo Crniće bb
Malo Crniće
Telefon: 
012 280 125
Email: 
csrcrnice [at] gmail.com
malocrnice.csr [at] minrzs.gov.rs
Radno vreme: 
od 07.30 do 15.00 časova
Lokacija: