Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine - Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece

Misija: 

Prihvatilište obezbeđuje i pruža bezbedan i siguran smeštaj zlostavljanoj i zanemarenoj deci, psihološki tretman i podršku deci žrtvama i sveocima u krivičnom postupku.

Ko može da se obrati: 

Deca uzrasta od 7 do 18 godina
Žrtve seksualnog zlostavljanja, psihološkog, fizičkog zlostavljanja, eksploatacije

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Smeštaj
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Braće Jerković 119
11000 Beograd
Telefon: 
011 3987 398
Email: 
ivana.djukic [at] czodo.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom, 24 časa Mobilni timovi od 08.00 do 16.00 časova
Lokacija: