Iz kruga - Kragujevac

Misija: 

Unapređenje društvenog položaja žena sa invaliditetom i zaštita prava na život bez nasilja i diskriminacije svih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica

Ko može da se obrati: 

Osobe sa invaliditetom, prvenstveno žene bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila

Adresa: 
Vojvode putnika 63
34000 Kragujevac
Telefon: 
034 358 238; 063 1748 764
Email: 
office.kg [at] izkruga.org
slavicaizkruga71 [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 08.00 do 15.00 časova
Lokacija: