Kancelarija za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja u porodici - GO Zvezdara

Misija: 

Besplatna pravna i psihosocijalna pomoć svim žrtvama porodičnog nasilja

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve starije od 18 godina, bez obzira na pol, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve nasilja na radnom mestu
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama

Na koji način: 

Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Bulevar kralja Aleksandra 77,
11000 Beograd
Telefon: 
011 3405 639
Email: 
leila.ruzdic [at] zvezdara.org.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 12.00 do 13.00 časova i utorkom od 16.00 do 18.30 časova
Lokacija: