Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo (Centar za žrtve seksualnog nasilja)

Misija: 

Klinika za ginekologiju i akušerstvo kao referentna ustanova ove vrste u Vojvodini, obezbeđuje kompletnu dijagnostiku i lečenje i najtežih stanja u ginekologiji i akušerstvu Dugogodišnji je referentni centar Svetske zdravstvene organizacije za planiranje porodice.

Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Klinici radi na umanjivanju trauma izazvane seksualnim nasiljem kroz osnaživanje žena žrtava i pružanje neposredne podrške u prevazilaženju posledica traumatizovanja. Centar obezbeđuje dokumentovanje, kao i materijalne tragove i posledice seksualnog nasilja.

Ko može da se obrati: 

Žene sa iskustvom seksualnog nasilja starije od 15 godina

Šta nude: 

• Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
• Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
• Informacije
• Pravni saveti
• Priprema za prisustvovanje suđenju
• Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
• Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
• Medicinska pomoć
• Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Dolaskom u prostorije organizacije

Adresa: 
Branimira Ćosića 37
21000 Novi Sad
Telefon: 
0800 10 10 10 (svakog radnog dana od 10 do 20 časova)
Lokacija: