Klub žena Hera

Misija: 

Pružanje pomoći žrtvama nasilja

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila

Adresa: 
Bačka 1,
24300 Bačka Topola
Telefon: 
024 714 140
Email: 
herawomen [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 09.00 do 17.00 časova
Lokacija: