Novosadski humanitarni centar - Psihološko savetovalište

Misija: 

Novosadski humanitarni centar stručnim radom i organizovanim delovanjem doprinosi izgradnji humanog građanskog društva, kroz pružanje pomoći i podrške socijalno ugroženim, osetljivim i marginalizovanim grupama i razvoj njihovih potencijala za dostojanstven život; podsticanje aktivizma građana; unapređivanje kapaciteta zajednice za zaštitu i brigu; promociju zdravlja; istraživački rad i obrazovanje. Naše ciljne grupe su socijalno ugrožene, marginalizovane i posebno osetljive grupe u društvu, među kojima: izbegla i raseljena lica, Romi, starije osobe, deca i mladi, žrtve nasilja.

Adresa: 
Arse Teodorovića 3
21000 Novi Sad
Telefon: 
063 694 677
Email: 
savetovaliste.nshc [at] gmail.com
Radno vreme: 
Kancelarija organizacije (ponedeljak-petak, od 08.00 do 16.00 časova) Psihološko savetovalište (ponedeljak-subota, od 10.00 do 19.00 časova) Mobilni timovi rade sa izbeglicama sa teritorije bivše Jugoslavije, sa izbeglicama i migrantima sa Bliskog Istoka. Postoji i mobilni tim geronto domaćica. Radno vreme se menja u prema potrebama
Lokacija: