Odbor za ljudska prava Leskovac

Misija: 

Promocija i zastita ljudskih prava

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila
Preko internet stranice organizacije

Adresa: 
Svetozara Markovica 37/2, Leskovac
16000 Leskovac
Telefon: 
016 215 922
Email: 
nesic [at] eunet.rs
doci [at] eunet.rs
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom od 08.00 do 14.00 časova i od 17.00 do 20.00 časova Mobilni timovi rade po pozivu
Lokacija: