Opšta bolnica Kikinda (Centar za žrtve seksualnog nasilja)

Misija: 

Fоkusirаnjе pružеnе zdrаvstvеnе zаštitе nа pаciјеntа kојi је u stаnju dа sе suоči i bоri sа svојоm bоlеšću uz јаčаnjе оdgоvоrnоsti zа vlаstitо zdrаvlје. Kоntinuirаnо unаprеđеnjе znаnjа i vеštinа zаpоslеnih uz izvrsnоst prоcеsа pružеnе zdrаvstvеnе zаštitе sа nајbоlјim ishоdimа pо pаciјеntа uz rаciоnаlnо kоrišćеnjе rеsursа.
Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Bolnici radi na umanjivanju trauma izazvane seksualnim nasiljem kroz osnaživanje žena žrtava i pružanje neposredne podrške u prevazilaženju posledica traumatizovanja. Centar obezbeđuje dokumentovanje, kao i materijalne tragove i posledice seksualnog nasilja.

Ko može da se obrati: 

Žene sa iskustvom seksualnog nasilja starije od 15 godina

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije
Pravni saveti
Priprema za prisustvovanje suđenju
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Medicinska pomoć
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Putem telefona
Dolaskom u prostorije organizacije
Putem e-maila

Adresa: 
Đure Jakšića 110
23300 Kikinda
Telefon: 
0800 10 10 10
Email: 
podrska1 [at] mts.rs
Radno vreme: 
24 časa
Lokacija: