Opšta bolnica Sremska Mitrovica (Centar za žrtve seksualnog nasilja)

Misija: 

Opšta Bolnica Sremska Mitrovica je аkrеditоvаnа zdrаvstvеnа ustаnоvа kоја pružа јеdnаkо dоstupnu i kvаlitеtnu zdrаvstvеnu zаštitu nа sеkundаrnоm nivоu, pоštuјući zаhtеvе pаciјеnаtа, а primеnоm nајnоviјih tеhnоlоških dоstignućа u cilјu bržеg i еfikаsniјеg lеčеnjа.

Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Bolnici radi na umanjivanju trauma izazvane seksualnim nasiljem kroz osnaživanje žena žrtava i pružanje neposredne podrške u prevazilaženju posledica traumatizovanja. Centar obezbeđuje dokumentovanje, kao i materijalne tragove i posledice seksualnog nasilja.

Ko može da se obrati: 

Žene sa iskustvom seksualnog nasilja starije od 15 godina

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije
Pravni saveti
Priprema za prisustvovanje suđenju
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Medicinska pomoć
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Stari šor 65
22000 Sremska Mitrovica
Telefon: 
0800 10 10 10
Email: 
info [at] obsm.rs
Radno vreme: 
24 časa
Lokacija: