Pravni fakultet Univerziteta Union

Misija: 

Obrazovanje

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici

Šta nude: 

Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Goce Delčeva 36
11000 Beograd
Telefon: 
011 2095 501
Email: 
pravna.klinika [at] pravnifakultet.rs
Radno vreme: 
utorkom od 17.00 do 18.30 časova
Lokacija: