Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - Niš

Misija: 

Zaštita i zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja.

Ko može da se obrati: 

Žene starije od 18 godina, bez obzira na lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Priprema za prisustvovanje suđenju
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Smeštaj
Obezbeđivanje ishrane, higijenskih potreba, garderobe, školskog pribora

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
/
Niš
Telefon: 
018 521 210
Email: 
sigurnakucanis [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom 24 časa
Lokacija: