Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Misija: 

Obezbeđivanje uslova za sigurno i bezbedno svedočenje

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Informacije:
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
Pravni saveti
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila

Adresa: 
Ustanička 29
11000 Beograd
Telefon: 
011 308 2737
064 8324 150
Email: 
sluzba.za.informisanje [at] tok.jt.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Lokacija: