Udruženje Fenomena

Misija: 

Misija udruženja Fenomena je podsticanje društvenih promena na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou putem promocije koncepta integralnog razvoja i dosezanjem različitih grupa stanovništva i organizacija (privatnih i javnih).
Oblast ostvarivanja ciljeva:
Pitanja rodne ravnopravnosti, životne sredine i socijalnog preduzetništva.
Ciljevi udruženja u oblasti rodne ravnopravnosti:
osnivanje i pružanje novih socijalnih usluga osobama koje su preživele rodno bazirano nasilje; podizanje svesti i obrazovanje posebno mladih ljudi i žena ali i šire javnosti o pitanjima rodne ravnopravnosti; unapređenje mehanizama za implementaciju zakona relevantnih za poboljšanje rodne ravnopravnosti.

Ko može da se obrati: 

Žene, od 14 do 18 godina i starije od 18 godina, bez obzira na lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve nasilja na radnom mestu
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja
Žrtve zločina iz mržnje

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila

Adresa: 
IV Kraljevačkog bataljona 15/3
36000 Kraljevo
Telefon: 
0800.35.00.36
Email: 
Sos24hsoskraljevo [at] gmail.com
fenomenaoffice [at] gmail.com
Radno vreme: 
Od 14h do 18h časova svakog radnog dana
Lokacija: