Udruženje građana - Žene za mir

Misija: 

Promocija, edukacija i zaštita ženskih prava, i zalaganje na izgradnji mira i nenasilja.

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja
Žrtve zločina iz mržnje
Žrtve vršnjačkog nasilja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Svetozara Markovića 37,
16000 Leskovac
Telefon: 
016 237 300
016 237 301
besplatan telefon
0800300205
Email: 
zenezamir2007 [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 10.00 do 14.00 časova i od 17.00 do 20.00 časova Mobilni timovi od 10.00 do 14.00 časova
Lokacija: