Udruženje Roma Novi Bečej

Misija: 

Mi smo feministička organizacija koja kroz aktivizam, stečeno znanje i specijalizovane usluge osnažuje Romkinje i druge manjinske žene za život bez nasilja u Vojvodini.

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve nasilja na radnom mestu
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve proganjanja
Žrtve zločina iz mržnje
Žrtve vršnjačkog nasilja

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Zastupanje na sudu
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Đure Jakšića 29,
23272 Novi Bečej
Telefon: 
023 774 959
Email: 
udruzenjeromanb [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 10.00 do 15.00 časova Mobilni timovi rade 24 časa
Lokacija: