Viši sud Beograd - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima - Posebna odeljenja

Misija: 

Obezbeđivanje uslova za sigurno i bezbedno svedočenje

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve, bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakterstike
Svedoci i žrtve ratnih zločina i organizovanog kriminala

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Ustanička 29,
11000 Beograd
Telefon: 
011 3082 644
011 3082 586
Email: 
slavica.pekovic [at] bg.vi.sud.rs
andjela.radonjic [at] bg.vi.sud.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 08.30 do 19.00 časova
Lokacija: