Viši sud u Čačku - Služba za pomoć žrtvama i svedocima

Misija: 

Obezbeđivanje uslova za sigurno i bezbedno svedočenje

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Cara Dušana 6,
32 102 Čačak
Telefon: 
032 322 252
Email: 
uprava [at] ca.vi.sud.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Lokacija: