Viši sud u Šapcu - Služba za pomoć žrtvama i svedocima

Misija: 

Obezbeđivanje uslova za sigurno i bezbedno svedočenje

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve imovinskog kriminaliteta (provala, razbojništvo, krađa i slično)

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
Pravni saveti
Priprema za prisustvovanje suđenju

Na koji način: 

Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Gospodar Jevremova 8,
15000 Šabac
Telefon: 
015 346 953
Email: 
uprava [at] sa.vi.sud.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Lokacija: