Viši sud u Leskovcu - Služba za pomoć žrtvama i svedocima

Misija: 

Obezbeđivanje uslova za sigurno i bezbedno svedočenje

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
Pravni saveti
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila

Adresa: 
Pana Đukića br. 13,
16000 Leskovac
Telefon: 
016 250 313
Email: 
uprava [at] le.vi.sud.rs
Radno vreme: 
Radnim danima 07:30 do15:30 časova
Lokacija: