Viši sud u Novom Sadu - Služba za pomoć žrtvama i svedocima

Misija: 

Obezbeđivanje uslova za sigurno i bezbedno svedočenje

Ko može da se obrati: 

Svedoci i oštećeni, bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike, koji imaju postupke u sudu
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve nasilja na radnom mestu
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve imovinskog kriminaliteta (provala, razbojništvo, krađa i slično)
Žrtve vršnjačkog nasilja
Žrtve koje imaju sudske postupke (Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima omogućava da žrtva, što lakše po sebe i efikasnije za sudski postupak, pristupi sudu kako bi dao svoj iskaz)

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
Priprema za prisustvovanje suđenju

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila

Adresa: 
Sutjeska br. 3,
21000 Novi Sad
Telefon: 
021 4876 482
063 588 793
Email: 
jelena.ostojin [at] ns.vi.sud.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 08.00 do 15.00 časova
Lokacija: