Viši sud u Prokuplju - Služba za pomoć žrtvama i svedocima

Misija: 

Obezbeđivanje uslova za sigurno i bezbedno svedočenje

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila

Adresa: 
21. Srpske Divizije 2,
18400 Prokuplje
Telefon: 
027 321 667
Email: 
uprava [at] pk.vi.sud.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Lokacija: