Viši sud u Valjevu - Služba za pomoć i podršku žrtvama i svedocima

Misija: 

Obezbeđivanje uslova za sigurno i bezbedno svedočenje

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici
Žrtve trgovine ljudima
Žrtve nasilja na radnom mestu
Žrtve seksualnog nasilja
Žrtve imovinskog kriminaliteta (provala, razbojništvo, krađa i slično)
Žrtve zločina iz mržnje

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Informacije:
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem e-maila

Adresa: 
Karađorđeva br. 48,
14000 Valjevo
Telefon: 
014 294 282
Email: 
uprava [at] va.vi.sud.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Lokacija: