Mapa organizacija

Ova interaktivna mapa predstavlja adresar organizacija, službi i institucija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela u Srbiji.

Sačinjena je kako bi svim žrtvama olakšala pristup informacijama i u isto vreme kako bi svim osobama koje u svom radu dolaze u direktan kontakt sa žrtvama služila kako referentna baza podataka o pružaocima usluga podrške žrtvama.

  • Legenda:
  • Organizacija za pomoć žrtvama
  • Centar za socijalni rad
  • Službe za pomoć žrtvama i svedocima u krivičnom postupku