Nacionalna dečija linija Srbije - NADEL / Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Misija: 

Prevencija i zaštita od nasilja dece i omladine putem telefona (telefonsko savetovanje). Takođe, prihvatamo pozive dece i mladih ( iz cele Srbije ) sa svim temama i dilemama koje okupiraju njihovu pažnju.

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo
Deca, mladi i odrasli zabrinuti za decu bez obzira da li su žrtve ili počinioci

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije

Na koji način: 

Telefonom

Adresa: 
/
Srbija
Telefon: 
116 111
Radno vreme: 
Radnim danima i vikendom, 24 časa
Lokacija: