Lista organizacija

Naziv organizacije Gradsort ascending Web stranica Email Telefon
Centar za socijalni rad Sjenica Sjenica sjenica.csr@minrzs.gov.rs
020 741 206
Centar za socijalni rad Šid Šid centarsid@gmail.com, sid.csr@minrzs.gov.rs
022 712 823
Centar za socijalni rad Senta Senta senta.csr@minrzs.gov.rs
024 812 559
Centar za socijalni rad Sečanj Sečanj secanj.csr@minrzs.gov.rs
023/38-41-082
Centar za socijalni rad Šabac Šabac sabac.csr@minrzs.gov.rs
015 344 458
Viši sud u Šapcu - Služba za pomoć žrtvama i svedocima Šabac http://www.sa.vi.sud.rs uprava@sa.vi.sud.rs
015 346 953
Više javno tužilaštvo u Šapcu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Šabac vjtsabac@mts.rs
015 346 949
Centar za socijalni rad Ruma Ruma ruma.csr@minrzs.gov.rs
022 474 281
Centar za socijalni rad Rekovac Rekovac czsrrekovac@gmail.com, rekovac.csr@minrzs.gov.rs
035 8710 483
Centar za socijalni rad Ražanj Ražanj csrrazanj@gmail.com, razanj.csr@minrzs.gov.rs
037 841 246
Centar za socijalni rad Raška Raška raska.csr@minrzs.gov.rs
036 736 692
Centar za socijalni rad Batočina, odeljenje Rača Rača raca.pcsr@minrzs.gov.rs
034 751 266
Centar za socijalni rad Prokuplje Prokuplje prokuplje.csr@minrzs.gov.rs
027 321 757
Više javno tužilaštvo u Prokuplju - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Prokuplje vjtprokuplje2@ptt.rs
027 321 076
Viši sud u Prokuplju - Služba za pomoć žrtvama i svedocima Prokuplje http://www.pk.vi.sud.rs uprava@pk.vi.sud.rs
027 321 667
Centar za socijalni rad Prijepolje Prijepolje prijepolje.csr@minrzs.gov.rs
033 712 033
Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad - Priboj Priboj http://www.csrpb.rs centarpriboj@opentelekom.rs
033 2452 253
Centar za socijalni rad Priboj Priboj centarpriboj@gmail.com, priboj.csr@minrzs.gov.rs
033 2452 253
Centar za socijalni rad Požega Požega pozega.csr@minrzs.gov.rs
031 3816 474
Više javno tužilaštvo u Požarevcu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Požarevac sipos.vjtpo@gmail.com
012 523 789
,
mobilni
065 8819 373
Viši sud u Požarevcu - Služba za pomoć žrtvama i svedocima Požarevac http://www.po.vi.sud.rs uprava@po.vi.sud.rs
012 523 886
,
012 523 986
Centar za socijalni rad Požarevac Požarevac pozarevac.csr@minrzs.gov.rs
012 223 681
Centar za socijalni rad Plandište Plandište csrplandiste@yahoo.com, plandiste.csr@minrzs.gov.rs
013 861 025
Više javno tužilaštvo u Pirotu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Pirot uprava@pi.vi.jt.rs
010 324 619
Viši sud u Pirotu - Služba za pomoć žrtvama i svedocima Pirot http://www.pi.vi.sud.rs uprava@pi.vi.sud.rs
010 312 447
,
010 312 442

Pages