Lista organizacija

Naziv organizacije Gradsort descending Web stranica Email Telefon
Centar za socijalni rad Niš Niš office@csr-nis.rs, nis.csr@minrzs.gov.rs
018 244 881
Viši sud u Nišu - Služba za pomoć žrtvama i svedocima Niš http://www.ni.vi.sud.rs uprava@ni.vi.sud.rs
018 504 000
,
018 527 678
Centar za socijalni rad Nova Crnja Nova Crnja novacrnja.csr@minrzs.gov.rs
023 815 044
Centar za socijalni rad za opštine Nova Varoš Nova Varoš novavaros.csr@minrzs.gov.rs
033 62 880
Udruženje Roma Novi Bečej Novi Bečej http://www.udruzenjeromanb.org udruzenjeromanb@gmail.com
023 774 959
Centar za socijalni rad Novi Bečej Novi Bečej csr.novibecej@gmail.com, novibecej.csr@minrzs.gov.rs
023 773 140
Centar za socijalni rad Novi Kneževac Novi Kneževac noviknezevac.csr@minrzs.gov.rs
023 081 822
Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Novi Pazar uprava@np.vi.jt.rs
020 323 888
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar Novi Pazar http://www.san-odbor.org sanodbor91@gmail.com
020 323 011
DamaD - SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Pazar http://www.kcdamad.org kcdamad@gmail.com
fiksni
020 332 755
Viši sud u Novom Pazaru - Služba za pomoć žrtvama i svedocima Novi Pazar http://www.np.vi.sud.rs uprava@np.vi.sud.rs
020 314 391
,
020 313 266
Centar za socijalni rad Novi Pazar Novi Pazar novipazar.csr@minrzs.gov.rs
020 312 633
Sigurna ženska kuća - Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem – Novi Sad Novi Sad http://www.csrns.org.rs sigurnazenskakuca@csrns.org.rs
021 6465 746
Više javno tužilaštvo Novi Sad - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Novi Sad http://www.ns.vi.jt.rs vjtns@sbb.rs
021 4876 444
,
061 529 433
Iz kruga - Vojvodina Novi Sad http://www.izkrugavojvodina.org office@izkrugavojvodina.org
021 447 040
,
066 447 040
SOS ženski centar Novi Sad http://www.sosns.org.rs sos.telefon@gmail.com
021 422 740
Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman Novi Sad http://www.ombudsmanapv.org office@ombudsmanapv.org
021 4874 144
Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo (Centar za žrtve seksualnog nasilja) Novi Sad http://www.kcv.rs
0800 10 10 10 (svakog radnog dana od 10 do 20 časova)
Novosadski humanitarni centar - Psihološko savetovalište Novi Sad http://www.nshc.org.rs savetovaliste.nshc@gmail.com
063 694 677
Centar za nestalu i zlostavljanu decu Novi Sad https://cnzd.rs/ kontakt@cnzd.rs
Net patrola
063/7422138
Viši sud u Novom Sadu - Služba za pomoć žrtvama i svedocima Novi Sad http://jelena.ostojin@ns.vi.sud.rs jelena.ostojin@ns.vi.sud.rs
021 4876 482
,
063 588 793
Centar za socijalni rad Novi Sad Novi Sad novisad.csr@minrzs.gov.rs
021 2101 400
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Obrenovac Obrenovac obrenovac@gcsrbg.org
011 6305 573
,
011 6305 578
Centar za socijalni rad Odžaci Odžaci odzaci.csr@minrzs.gov.rs
025/742 142
Centar za socijalni rad Opovo Opovo socopovo@yahoo.com, opovo.csr@minrzs.gov.rs
013 682 443

Pages