Lista organizacija

Naziv organizacijesort ascending Grad Web stranica Email Telefon
Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM Beograd http://www.yucom.org.rs office@yucom.org.rs
011 3344 235
Klub žena Hera Bačka Topola herawomen@gmail.com
024 714 140
Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo (Centar za žrtve seksualnog nasilja) Novi Sad http://www.kcv.rs
0800 10 10 10 (svakog radnog dana od 10 do 20 časova)
Kancelarija za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja u porodici - GO Zvezdara Beograd leila.ruzdic@zvezdara.org.rs
011 3405 639
Iz kruga - Vojvodina Novi Sad http://www.izkrugavojvodina.org office@izkrugavojvodina.org
021 447 040
,
066 447 040
Iz kruga - Kragujevac Kragujevac office.kg@izkruga.org, slavicaizkruga71@gmail.com
034 358 238; 063 1748 764
Iz kruga - Beograd Beograd http://www.izkruga.org sos-telefon@izkruga.org
011 3448 045
IAN - Međunarodna mreža pomoći Beograd http://www.ian.org.rs office@ian.org.rs
011 3229 732
,
011 3660 408
Fond za humanitarno pravo Beograd http://www.hlc-rdc.org office@hlc-rdc.org
011 3349 766
Dom za decu i omladinu Duško Radović - Jedinica za podršku deci žrtvama i svedocima u sudskom postupku Niš marijamarkovic@domduskoradovic-nis.rs
060 0816 362
DamaD - SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Pazar http://www.kcdamad.org office@kcdamad.org
fiksni
020 332 755
Centar za žrtve seksualnog nasilja Zrenjanin http://www.projekti.zdravstvo.vojvodina.gov.rs
0800101010
Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima Beograd http://www.centarzztlj.rs centar@centarzztlj.rs
063 610 590
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine - Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece Beograd http://www.zvecanska.org.rs ivana.djukic@czodo.rs
011 3987 398
Centar za socijalni rad “Solidarnost” Kragujevac Kragujevac kragujevac.csr@minrzs.gov.rs
034 332 627
Centar za socijalni rad Zrenjanin Zrenjanin http://www.csr-zrenjanin.org.rs zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs
023 534 148
,
064/6488099; 064/6488100
Centar za socijalni rad Žitorađa (Dobrič) Žitorađa csrzitoradja@yahoo.com, zitoradja.csr@minrzs.gov.rs
027 8362 045
Centar za socijalni rad Žitište Žitište zitiste.csr@minrzs.gov.rs
023 822 252
Centar za socijalni rad Zaječar Zaječar zajecar.csr@minrzs.gov.rs
019 420 280
Centar za socijalni rad Žabari Žabari zabari.csr@minrzs.gov.rs
012 250 301
Centar za socijalni rad Žabalj, odeljenje Titel Titel titel.pcsr@minrzs.gov.rs
021 2961 999
Centar za socijalni rad Žabalj Žabalj zabalj.csr@minrzs.gov.rs
021 831 260
,
021 2961 999
Centar za socijalni rad za opštine Nova Varoš Nova Varoš novavaros.csr@minrzs.gov.rs
033 62 880
Centar za socijalni rad za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica, odeljenje Mionica Mionica mionica.pcsr@minrzs.gov.rs
014 3422 589
Centar za socijalni rad za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica, odeljenje Lajkovac Lajkovac zcsrlajkovac@yahoo.com, lajkovac.pcsr@minrzs.gov.rs
014 3431 229

Pages