Lista organizacija

Naziv organizacije Gradsort ascending Web stranica Email Telefon
Udruženje građana "NO Mobbing" Ljudi protiv mobinga Beograd http://www.nomobbing.org.rs nomobbing.bg@gmail.com
064 2127 880
Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece Beograd prihvatiliste@czodo.rs
011/3970 749
Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova Beograd http://www.ramrrs.gov.rs kabinet@ramrrs.gov.rs
011 3131 418
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Prijavljivanje nasilja/proganjanja na internetu Beograd vtk@beograd.vtk.jt.rs
011 3601 272
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Novi Beograd Beograd novi.beograd@gcsrbg.org
011 3190 191
,
011 3190 192
Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM Beograd http://www.yucom.org.rs office@yucom.org.rs
011 3344 235
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine - Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece Beograd http://www.zvecanska.org.rs ivana.djukic@czodo.rs
011 3987 398
Atina - Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja Beograd http://www.atina.org.rs office@atina.org.rs
Dežurni telefon 24/7
0616384071
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu- Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Beograd http://www.prvo.os.jt.rs sluzbazainformisanje@prvo.os.jt.rs
011 6354 447
IAN - Međunarodna mreža pomoći Beograd http://www.ian.org.rs office@ian.org.rs
011 40 393 40,
,
063 389 729
Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Beograd http://www.tok.jt.rs sluzba.za.informisanje@tok.jt.rs
011 308 2737
,
064 8324 150
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Palilua Beograd palilula@gcsrbg.org
011 2753 696
Fond za humanitarno pravo Beograd http://www.hlc-rdc.org office@hlc-rdc.org
011 3349 766
Međunarodna mreža pomoći IAN Beograd http://www.ian.org.rs office@ian.org.rs, crtv@ian.org.rs
011 3660 408
,
011 4039340
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Rakovica Beograd rakovica.csr@minrzs.gov.rs
011 3051 894
Više javno tužilaštvo u Beogradu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Beograd http://www.bg.vi.jt.rs sluzba.za.informacije@bg.vi.jt.rs
064 8324 508
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Savski venac Beograd savski.venac@gcsrbg.org
011 2643 538
Viktimološko društvo Srbije Beograd http://www.vds.rs vdsrbija@gmail.com
011 22 88 040
065 548 64 21
Autonomni ženski centar Beograd http://www.womenngo.org.rs dobre_prakse@azc.org.rs
SOS telefon
011 2662 222
,
Pravna podrška
011 2656 178
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Stari grad Beograd stari.grad@gcsrbg.org
011 2625 593
Savetovalište protiv nasilja u porodici - Beograd Beograd http://www.sigurnakuca-beograd.com savet@eunet.rs
011 3291 440
,
0800 011 011
,
011 2441 521
,
Telefon dostupan van radnog vremena je
062 304 560
BIBIJA - Romski ženski centar Beograd http://www.bibija.org rzc@bibija.org , bibija@eunet.rs
011 3286 234
Iz kruga - Beograd Beograd http://www.izkruga.org sos-telefon@izkruga.org
011 3448 045
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Čukarica Beograd cukarica.csr@minrzs.gov.rs
011 2506 105
Romski centar za žene i decu Daje Beograd http://www.romadaje.org nadadjurickovic@gmail.com
Mobilni 1
063 340 365
,
Mobilni 2
060 1318 355
,
011 3987 898

Pages