Lista organizacija

Naziv organizacijesort descending Grad Web stranica Email Telefon
Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece Beograd prihvatiliste@czodo.rs
011/3970 749
Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - Leskovac Leskovac leskovac.csr@minrzs.gov.rs
064 8986 697
Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad - Priboj Priboj http://www.csrpb.rs centarpriboj@opentelekom.rs
033 2452 253
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu- Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Beograd http://www.prvo.os.jt.rs sluzbazainformisanje@prvo.os.jt.rs
011 6354 447
Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova Beograd http://www.ramrrs.gov.rs kabinet@ramrrs.gov.rs
011 3131 418
Romski centar za žene i decu Daje Beograd http://www.romadaje.org nadadjurickovic@gmail.com
Mobilni 1
063 340 365
,
Mobilni 2
060 1318 355
,
011 3987 898
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar Novi Pazar http://www.san-odbor.org sanodbor91@gmail.com
020 323 011
Savetovalište protiv nasilja u porodici - Beograd Beograd http://www.sigurnakuca-beograd.com savet@eunet.rs
011 3291 440
,
0800 011 011
,
011 2441 521
,
Telefon dostupan van radnog vremena je
062 304 560
Sigurna kuća Pančevo pri Centru za socijalni rad "Solidarnost"- Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - Pančevo Pančevo http://www.sigurnakucapancevo.rs skpa2012@yahoo.com
0800 100 113
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad - Jagodina Jagodina http://www.csrjagautentic.net csrjag@ptt.rs
035 8222 456
,
035 240 030
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad - Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima - Zrenjanin Zrenjanin sigurnakucazr@gmail.com, savetovaliste@centarmostzr.rs
064 6488 104
,
064 6488 103
,
064 6488 101
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad - Smederevo Smederevo
062 608 080
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad - Sombor Sombor sigurnakuca.sombor@gmail.com
025 460 313
,
062 787 375
Sigurna kuća Vranjska banja Vranje http://www.cszvr.org.rs sigurnakuca@cszvr.org.rs
064 801 2962
,
017 455 040
Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - Niš Niš sigurnakucanis@gmail.com
018 521 210
Sigurna ženska kuća - Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem – Novi Sad Novi Sad http://www.csrns.org.rs sigurnazenskakuca@csrns.org.rs
021 6465 746
Služba za informisanje i podršku oštećenima i svedocima (SIP) Beograd http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/HomeDocument/Document__sr/2017-08/latinica... sluzba.za.informisanje@trz.org.rs
011/3082-717
,
011/3082 - 673
SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince sos.vlasotince@gmail.com
016 876 202
SOS ženski centar Novi Sad http://www.sosns.org.rs sos.telefon@gmail.com
021 422 740
Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Beograd http://www.tok.jt.rs sluzba.za.informisanje@tok.jt.rs
011 308 2737
,
064 8324 150
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Prijavljivanje nasilja/proganjanja na internetu Beograd vtk@beograd.vtk.jt.rs
011 3601 272
Udruženje Fenomena Kraljevo http://www.fenomena.org Sos24hsoskraljevo@gmail.com, fenomenaoffice@gmail.com
0800.35.00.36
Udruženje građana "NO Mobbing" Ljudi protiv mobinga Beograd http://www.nomobbing.org.rs nomobbing.bg@gmail.com
064 2127 880
Udruženje građana - Žene za mir Leskovac http://www.womenforpeace.org.rs zenezamir2007@gmail.com
016 237 300
,
016 237 301
,
besplatan telefon
0800300205
Udruženje Roma Novi Bečej Novi Bečej http://www.udruzenjeromanb.org udruzenjeromanb@gmail.com
023 774 959

Pages